כותרת תחום שייך לפרק  
מדיניות ההפרטה; שירותים חברתיים חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף