כותרת תחום שייך לפרק  
מרחב / קרקעות דוחות הפרטה של ארגונים שונים דוחות שנתיים