כותרת תחום שייך לפרק  
פרוטוקול הדיון בועדת הכספיםפרוטוקול הדיון בועדת הכספים
דיון בועדת הכספים על דוח ההפרטות, 7.2.11 ועדות כנסת ושולחנות עגולים בהשתתפות חוקרי מרכז חזן