כותרת תחום שייך לפרק  
מדיניות ההפרטה חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף  
דוח שנתי 2010 חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף  
דוח שנתי 2010 חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף