כותרת תחום שייך לפרק  
בריאות שולחן עגול על הפרטת מערכת הבריאות - 27.12.10 ועדות כנסת ושולחנות עגולים בהשתתפות חוקרי מרכז חזן  
בריאות שולחן עגול על הפרטת מערכת הבריאות - 27.12.10 ועדות כנסת ושולחנות עגולים בהשתתפות חוקרי מרכז חזן