כותרת תחום שייך לפרק  

דוחות הפרטה של ארגונים שונים דוחות שנתיים  
מדיניות ההפרטה; שירותים חברתיים דוחות הפרטה של ארגונים שונים דוחות שנתיים