כותרת תחום שייך לפרק  
מצגת לדיון: מגמות הפרטה במערכת החינוךמצגת לדיון: מגמות הפרטה במערכת החינוך חינוך הפרטה במערכת החינוך - דיון בועדת החינוך של הכנסת, 8.2.11 ועדות כנסת ושולחנות עגולים בהשתתפות חוקרי מרכז חזן  
פרוטוקול דיון בועדת החינוך בכנסתפרוטוקול דיון בועדת החינוך בכנסת חינוך הפרטה במערכת החינוך - דיון בועדת החינוך של הכנסת, 8.2.11 ועדות כנסת ושולחנות עגולים בהשתתפות חוקרי מרכז חזן  
מקרה מבחן: מגמות הפרטה במערכת החינוך  (31.3.11)מקרה מבחן: מגמות הפרטה במערכת החינוך (31.3.11) חינוך חלק שני: מחקרים בתחומים ספציפיים: שירותים, ביצוע פרקי הספר שיראה אור בשנת 2012  
חינוך הפרטה במערכת החינוך - דיון בועדת החינוך של הכנסת, 8.2.11 ועדות כנסת ושולחנות עגולים בהשתתפות חוקרי מרכז חזן  
חינוך חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף  
ראיון לסדר יום על ממצאי מחקר הפרטה במערכת החינוך, רשת ב'  20.8.12ראיון לסדר יום על ממצאי מחקר הפרטה במערכת החינוך, רשת ב' 20.8.12 חינוך חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף  
ביטוח לאומי; חינוך חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף  
חינוך; מרחב / קרקעות; פנסיה; תשתיות חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף