כותרת תחום שייך לפרק  
נייר לדיון: מסלולי לימוד ייחודיים במימון פרטי במערכת החינוךנייר לדיון: מסלולי לימוד ייחודיים במימון פרטי במערכת החינוך חינוך הפרטה במערכת החינוך - דיון בועדת החינוך של הכנסת, 8.2.11 ועדות כנסת ושולחנות עגולים בהשתתפות חוקרי מרכז חזן