כותרת תחום שייך לפרק  
מבוא להפרטת שירותים חברתיים (29.3.11מבוא להפרטת שירותים חברתיים (29.3.11 שירותים חברתיים חלק שני: מחקרים בתחומים ספציפיים: שירותים, ביצוע פרקי הספר שיראה אור בשנת 2012