כותרת תחום שייך לפרק  
הפרטת הביצוע של מעונות פנימייה לחוסים באמצעות מיקור חוץ - מסגרת לניתוח וסקירה השוואתיתהפרטת הביצוע של מעונות פנימייה לחוסים באמצעות מיקור חוץ - מסגרת לניתוח וסקירה השוואתית מעונות לחוסים הפרטת הביצוע של המעונות לחוסים - אמיר פז-פוקס ורונן מנדלקרן, יוני 2011 פרקי הספר שיראה אור בשנת 2012  
עובדים בעידן של הפרטה (27.3.11)עובדים בעידן של הפרטה (27.3.11) עבודה וכוח אדם חלק שלישי: מחקרים בנושאים חוצי תחומים פרקי הספר שיראה אור בשנת 2012  
מחקר עבור משרד הרווחה: הפרטת הביצוע של מעונות פנימייה לחוסים באמצעות מיקור חוץ (דצמ' 2010)מחקר עבור משרד הרווחה: הפרטת הביצוע של מעונות פנימייה לחוסים באמצעות מיקור חוץ (דצמ' 2010) מעונות לחוסים; רווחה חלק שני: מחקרים בתחומים ספציפיים: שירותים, ביצוע פרקי הספר שיראה אור בשנת 2012  

חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף  

חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף  

חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף  
ההזדמנות של עובדי הקבלן, הארץ, 2.5.13ההזדמנות של עובדי הקבלן, הארץ, 2.5.13
חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף  

חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף  

חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף  
חינוך; מיקור חוץ; עבודה וכוח אדם ; רגולציה חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף  

חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף  

חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף  
מדיניות ההפרטה חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף  

חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף  

חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף  

חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף  

חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף  
עובדים וכוח אדם חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף  
עובדים וכוח אדם חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף  
גנים לאומיים חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף  
מדיניות ההפרטה חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף  
דוח שנתי 2010; מדיניות ההפרטה חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף  
מדיניות ההפרטה חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף  
רווחה חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף  
עבודה וכוח אדם חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף  
רווחה חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף  
דוח שנתי 2010 חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף  
דוח שנתי 2010 חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף  
עובדים סוציאליים חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף  
עובדים סוציאליים; שירותים חברתיים חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף  
עובדים סוציאליים; שירותים חברתיים חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף  
הפרטה כללי חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף  
מרחב / קרקעות חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף  
מטרת ההפרטה במשק להחליש את ועדי העובדים, הארץ, 18.2.09מטרת ההפרטה במשק להחליש את ועדי העובדים, הארץ, 18.2.09
חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף  
הפרטה כללי חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף