כותרת תחום שייך לפרק  
סקירה של הפרטות וניסיונות הפרטה בתחום התשתיות (13.1.11)סקירה של הפרטות וניסיונות הפרטה בתחום התשתיות (13.1.11) תשתיות חלק ראשון: סקירה עיונית והיסטורית: מן הפרט אל הכלל ובחזרה פרקי הספר שיראה אור בשנת 2012  
חינוך; מרחב / קרקעות; פנסיה; תשתיות חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף