כותרת תחום שייך לפרק  
ניו זילנד וצרפתניו זילנד וצרפת השוואה בינלאומית חלק חמישי: השוואות בינלאומיות פרקי הספר שיראה אור בשנת 2012