כותרת תחום שייך לפרק  
תהליכים ומגמות של הפרטה בשירותים החברתיים בישראל (18.3.11)תהליכים ומגמות של הפרטה בשירותים החברתיים בישראל (18.3.11) בריאות; חינוך; רווחה; שירותים חברתיים חלק ראשון: סקירה עיונית והיסטורית: מן הפרט אל הכלל ובחזרה פרקי הספר שיראה אור בשנת 2012  
רווחה; שירותים חברתיים חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף