כותרת תחום שייך לפרק  
הגרעון הרגולטורי של עידן ההפרטה (17.3.11)הגרעון הרגולטורי של עידן ההפרטה (17.3.11) חינוך; רגולציה; שוק ההון חלק רביעי: רגולציה פרקי הספר שיראה אור בשנת 2012