כותרת תחום שייך לפרק  
הפרטת הפנסיה התעסוקתית בישראל (17.3.11)הפרטת הפנסיה התעסוקתית בישראל (17.3.11) ביטחון סוציאלי; פנסיה חלק שלישי: מחקרים בנושאים חוצי תחומים פרקי הספר שיראה אור בשנת 2012  
חינוך; מרחב / קרקעות; פנסיה; תשתיות חוקרי מרכז חזן בתקשורת מידע נוסף